Tabivere Terminal OÜ
Tabivere, Tartumaa 49127
Telefon: +372 776 6700
E-post: info@tabiterm.ee
www.tabiterm.ee
Soojusenergia müük

2014. aastal valmis uus katlamaja maksimumvõimsusega 1 mW/h.

Soojusenergia tootmine toimub looduslikust taastuvressursist (puiduhakkest). Bioenergial on CO2 heide 0-lähedane, seega küttetegevusega ümbruskonnale heidet ei teki. Tabivere Terminal OÜ  kasutab ise 10% toodetavast energiast, ülejäänu  müüakse klientidele.

 

 

2013. a toetas PRIA ettevõtte investeeringuid bioenergia tootmishoone ehitamisel.